Spelen Moet! Thea van Eijk-Looijmans, B.Ed.

 
     
     
 

Thea van Eijk is de drijvende kracht achter de activiteiten van de organisatie "Spelen Moet!" Op haar website vind je heel veel informatie over motoriek, visuele ontwikkeling, de motoriek die betrokken is bij het zien, leren leren, maar ook over zelfvertrouwen en faalangst. Ze legt heel goed uit hoe ouders, leerkrachten en verzorgers de kinderen die aan hun zorg zijn toevertrouwd kunnen helpen om zowel lichamelijk als cogntief vaardige mensen te worden.

Thea is leerkracht basisonderwijs en een expert op het terrein van bewegen en spelen door kinderen en de rol die de Tooties daarbij spelen. Tooties en de daarbij horende Tootietraining werden ontwikkeld door dr. John M. Hanson uit Los Angeles USA. Het materiaal beoogt via de motoriek het denk- en leervermogen van kinderen en volwassenen te bevorderen. Het wordt gebruikt door fysiotherapeuten, speltherapeuten, revalidatiecentra, ergotherapeuten, scholen enz. Thea heeft een prachtige en praktische handleiding geschreven, waarin de toepassing en het gebruik van de Tooties en de andere materialen worden uitgelegd.

Sinds het studiejaar 2007-2008 werk ik samen met Thea. We hebben een onderzoek gedaan bij 37 kinderen uit groep 3 van de basisschool. Bij deze kinderen is er een relatie gevonden tussen balvaardigheid, handvaardigheid en lezen, spellen en concentratie . In de scripties van Marleen Driessen, Inge Straaten, Ester Goselink en Eefje van Leeuwen wordt uitgebreid verslag gedaan van dit onderzoek.

De kans dat een kind met een goede balvaardigheid ook goed kan spellen is aanzienlijk. Bovendien bleek dat een goede motorische ontwikkeling de kans vergroot dat een kind ook goed scoort op een aandachtstest.

Het was al bekend dat kinderen in het speciaal onderwijs, bij wie het leren vaak moeizaam verloopt, vaak een (veel) minder goed ontwikkelde motoriek hebben. Dat deze relatie nu ook is aangetoond bij kinderen van een reguliere basisschool is een nieuwe wetenschappelijke bevinding.

 
     
     
 

Deze bevindingen hebben ons er toe aangezet om verder onderzoek te doen naar de effecten van spel op de ontwikkeling van jonge kinderen. Wij evalueren het pilotproject dat Thea via haar organisatie "Spelen Moet" heeft opgezet.

Ruim 100 kleuters uit de groepen 1 en 2 van een reguliere basisschool worden in hun ontwikkeling gevolgd. Gedurende het schooljaar 2010-2011 zetten leerkrachten actief in op het bevorderen van beweging en spel van kleuters. Zowel de leerkrachten als de ouders krijgen informatie over hoe ze de motoriek en het zelfgenererend leervermogen van de kinderen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier kunnen helpen ontwikkelen.

Aan het begin en aan het eind van het schooljaar worden tests afgenomen op het gebied van de motoriek, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling. Bovendien wordt door functioneel optometristen de kwaliteit van de visuele ontwikkeling aan het begin en het eind gemeten. Als er grotere positieve veranderingen in de ontwikkeling zijn dan op een school waar dit project niet werd ingevoerd, dan kunnen we concluderen dat spel bij kleuters de ontwikkeling bevordert. De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.

Onlangs ontvingen we een verslag van een leerkracht van een basisschool in Leimuiden. Hierin kunt u lezen hoe enthousiast de leerkracht is over het gebruik van de Tooties en de deelname aan het pilotproject.