Blogs, tijdschriften en boeken

Bosman, A.M.T. (6 oktober, 2016). De studenten die zo slecht schrijven zijn misschien niet geschikt voor hoger onderwijs. Maarten Huygen at nrc.nl

Bosman, A.M.T. (2015). Zo leer je alle kinderen rekenen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 413-424.

 

Bosman, A.M.T. & Schraven, J.L.M. (2013). Cito-spellingtoetsen zijn slecht voor het onderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 21(2), 6-11.

 

Bosman, A.M.T. & Schraven, J.L.M. (2013). Cito-spellingtoets schaadt het spellingondewijs. Basisschoolmanagement, 27, 4-9.

 

Zijlmans, L.J.M., Embregts, P.J.C.M., Gerits, L., Bosman, A., & Derksen, J. (2012). Consortium onderzoek & praktijk interventies gedragsproblematiek LVB (Coping LVB). Effecten van begeleiders in beeld. Markant, 8, 20-22

 

Zijlmans, L.J.M, Embregts, P.J.C.M., Bosman, A.M.T., & Willems, A.P.A.M. (2012). Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 38(4), 217-231.

 

Bosman, A.M.T. (2012). Positieve ervaringen met het lettertype Dyslexie:. Een placebo effect? Beter Begeleiden Digitaal, Juni 2012.

 

Bosman, A.M.T., Schraven, J.L.M, & van Eekhout, T. (2010). De nieuwe Cito-spellingtoets. JSW, 10 Juni, 6-9.

Gijsel, M.A.R., Karman, S., & Bosman, A.M.T. (2010). Behandeling van dyslexie: Onderzoek laat effecten zien. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 18(2), 26-29.

Zijlmans, L., Embregts, P., Gerits, L., & Derksen, J. (2009). Begeleiders in Beeld: Een onderzoek naar de effectiviteit van een training voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onderzoek & Praktijk, 7(1), 5-10.

Bosman, A.M.T. (2009). Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op ''Het Kofschip' (niet gepubliceerd).

Eskens, S., & Bosman, A.M.T. (2009). Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML. Down + Up, 86(zomer), 44-47.

Zijlmans, L., & Bosman, A.M.T. (2009). Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs. Down + Up, 86(zomer), 48-49.

Lankhorst, W., Didden, R., & Bosman, A.M.T. (2009). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het ZML-onderwijs. Down + Up, 86(zomer), 50-52.

Bosman, A.M.T., van Huygevoort, M., & Noten, F. (2009). Expliciete spellinginstructie en de rol van de spellingchecker. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 47-55.

Lankhorst, W., Bosman, A.M.T., & Didden, R. (2008). Het effect van twee instructiemethoden op lees en spellingvaardigheden bij kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 34, 181-193.

Bosman, A.M.T., & Schraven, J.L.M. (2008). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 16(1), 26-29.

Sap, M., & Bosman, A.M.T. (2008). De ontwikkeling van het spellingbewustzijn van inheemse en uitheemse woorden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 230-240.

Schraven, J.L.M. & Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen in groep 3. TooNSpeZiaal, december, 21-24.

Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 451-465.

Bosman, A.M.T., & Gijsel, M.A.R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 15(2), 4-7

Bakker, J.T.A., Denessen, E.J.P.G., Bosman, A.M.T., Krijger, E. M., & Bouts, L.A. (2006). Zelfbeeld en sociometrische status van kinderen met specifieke en algemene leerproblemen in regulier en speciaal basisonderwijs.Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 45, 385-405.


Paffen, R., & Bosman, A.M.T. (2005). Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 44, 388-397.


Kieboom, P.M., Hasselman, F., Verhoeven, L. T. W., & Bosman, A.M.T. (2005). Leesinterventies verbeteren de leesprestaties en spellinginterventies verbeteren de spellingprestaties bij kinderen met lees- en spellingproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 250-258.

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2005). Lees-CD: Training in het beginnend leesproces. Jeugd in School en Wereld, 89(8), 34-36.

Bosman, A.M.T., & Braams, T. (2005). Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 213-223.


Weekers, A., van Huygevoort, M., Bosman, A.M.T., & Verhoeven, L. (2005). Leren speller met de computer: “Spellingchecker” versus “Visuele feedback”. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 28-36.


Bosman, A.M.T. (2004). Spellingvaardigheid en leren spellen. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6, 2004-2005 (pp. 155-188). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bosman, A.M.T. (2004). Leren spellen. Slimme oefeningen en het bevorderen van het spellingbewustzijn. In H. Kuster & H. Wieberdink (Red.), ‘On gestoord voort’ Omgaan met dyslexie in het onderwijs (pp. 55-66). Ede, the Netherlands: Giralis: Partners in onderwijs.

Bakker, J.T.A., Bosman, A.M.T., & Jacobs, M.H.A. (2004). Oordeelsvorming van leerkrachten in het speciaal onderwijs over de remediëringsmogelijkheden van hun leerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 43, 423-432.


Bosman, A.M.T., & Van Orden, G.C. (2003). Het fonologisch coherentiemodel voor lezen en spellen. Pedagogische Studiën, 80, 391-406.


de Jong, R.J., Bosman, A.M.T., & Bakker, J.T.A. (2003). Sport en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een exploratieve studie bij leerlingen in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 231-240.

Willemen, M., Bosman, A. M. T., & van Hell, J. G. (2002). Leren stellen en niet vergeten correct te spellen. Het succes van de zelfcorrectietraining. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 10(1), 22-25.


Jansen-Donderwinkel, E.M.B., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Stabiele en instabiele spellingen in een vrije stelopdracht en een dictee. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 515-524.


Schiffelers, I., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Uitspreken-wat-er-staat: een effectieve spellingtraining voor woorden met inconsistente foneem-grafeem relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 320-331.


Leenders, M.J.M., Bosman, A.M.T., & Voeten, M.J.M. (2001). “Wet ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen’. Differentiële gevolgen voor academische en regionale ziekenhuizen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 364-373.


Willemen, M., Bosman, A.M.T., & van Hell, J. G. (2000). Beter leren spellen tijdens het stellen. Pedagogische Studiën, 77, 173-182.


Bosman, A.M.T., van Hell, J. G., Harbers, W., & Voorzee, M. (2000). Visueel dictee: Een effectieve spellingmethode voor woorden met ambigue foneem-grafeem relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 442-451.


Koenen, M., Bosman, A.M.T., & Gompel, M. (2000). Kijk eens hoe ik lees! Het leesgedrag van slechtziende en normaalziende kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 95-106.


Braams, T., & Bosman, A.M.T. (2000). Fonologische vaardigheden, geletterdheid en lees- en spellinginstructie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 199-211.

Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (1999). Visueel dictee: Een effectieve spellingtraining. In L. Verhoeven (Ed.), Preventie en behandeling van leesproblemen (pp. 111-118). Leuven, Belgium: Garant.


van Diepen, M., & Bosman, A.M.T. (1999). Hoe spel jij gespelt? Werkwoordspelling door leerlingen van de basisschool en de middelbare school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 176-186.


Vogels, V.A.F., Roerink, I.J., de Graaff, S.E.H., & Bosman, A.M.T. (1999). Populaire kinderen hebben een betere werkhouding dan verworpen kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 234-245.


Bosman, A.M.T., Schep-Ottevanger, K. & van Bon, W.H.J., (1997).
Heeft stellen nadelige gevolgen voor spellen? Dat hoevt niet! Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, 303-312.


Bosman, A.M.T., & de Groot, A.M.B. (1994). Waarom spellen moeilijker is dan lezen: Over de asymmetrische relatie tussen lezen en spellen. Spektator, 23, 302-311.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1993). Aanvankelijk spellen: de dominantie van de verklankende spelwijze en de geringe effectiviteit van lezen als spelling-instructie methode. Pedagogische Studiën, 70, 28-45.


Bosman, A.M.T., & de Groot, A.M.B. (1991). De ontwikkeling van woordbeelden bij beginnende lezers en spellers. Pedagogische Studiën, 68, 199-215.

Willemen, M., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Leren stellen en niet vergeten correct te spellen. Het succes van de zelfcorrectietraining. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 10(1), 22-25.

van Hell, J.G., & Bosman, A.M.T. (2002). Stellen en spellen. Recente bevindingen van een geïntegreerde aanpak. Taal Leren Primair, 6 (januari), 12-13.


Leenders, M.J.M., & Bosman, A.M.T. (2001). De eerste gevolgen van de opheffing van de ziekenhuisschool. Kind en Ziekenhuis, 24, 53-55.


Braams, T., & Bosman, A.M.T. (2000). Goed onderwijs doet ertoe. De beloning van een preventieve en vroeg interveniërende aanpak is groot. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8(3), 6-12.


Bosman, A.M.T. (2000). Lezen en spellen volgens het fonologisch coherentiemodel. In H. Kuster & H. Wieberdink (Red.), ‘On gestoord voort’. Over omgaan met dyslexie in het onderwijs (pp. 34-47). Ede, the Netherlands: Stichting Schoolbegeleidingsdienst De Zuid-Vallei.


Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2001). Bastaardwoorden en de spellingmethode ‘Uitspreken-wat-er-staat’. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 9, 8-13.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1997). Waarom spellen moeilijker is dan lezen. Didaktiek & School, 4, 28-29.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1997). Het verschil tussen spelfauten en skelfouten. Didaktiek & School, 3, 24-25.


van Leerdam, M., & Bosman, A.M.T. (1997). Ook ervaren lezers blijven een beetje hardop lezen. Didaktiek & School, 1/2, 49-51.


Bosman, A.M.T. (1988). Meer lezen dan er staat: oorzaken van zwak begrijpend lezen. Didaktief, 10, 14-15.


Bosman, A.M.T. (1987). Voor elk wat wils. Tweede workshop Computers in de Psychologie. De Psycholoog, 22, 30-31.


Sanders, M.P.M., & Bosman, A.M.T. (1986). Mens-computer-interactie. De Psycholoog, 21, 20-23.


Bosman, A.M.T. (1985). Benutte en onbenutte mogelijkheden: NIP-conferentie over psychologie en informatica. De Psycholoog, 20, 368-371.


Bosman, A.M.T., & Sanders, M.P.M. (1985). Pijnbehandeling bij kankerpatiënten. De Psycholoog, 20, 591-592.


Bosman, A.M.T., & Sanders, M.P.M. (1985). Persoonlijkheidsverandering bij patiënten met ernstig hersenletsel. De Psycholoog, 20, 583-585.