Blogs, tijdschriften en boeken

Meester, E., & Bosman, A.M.T. (2019a). Kennis van de wereld is zijn opstapje. Didaktief, maart, 32-33.

Meester, E., & Bosman, A.M.T. (2019b). Maak van je klas ee taalgemeenschap. Didaktief, april,*-*

 

Bosman, A.M.T. (6 oktober, 2016). De studenten die zo slecht schrijven zijn misschien niet geschikt voor hoger onderwijs. Maarten Huygen at nrc.nl

Bosman, A.M.T. (2015). Zo leer je alle kinderen rekenen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 413-424.

 

Bosman, A.M.T. & Schraven, J.L.M. (2013). Cito-spellingtoetsen zijn slecht voor het onderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 21(2), 6-11.

 

Bosman, A.M.T. & Schraven, J.L.M. (2013). Cito-spellingtoets schaadt het spellingondewijs. Basisschoolmanagement, 27, 4-9.

 

Zijlmans, L.J.M., Embregts, P.J.C.M., Gerits, L., Bosman, A., & Derksen, J. (2012). Consortium onderzoek & praktijk interventies gedragsproblematiek LVB (Coping LVB). Effecten van begeleiders in beeld. Markant, 8, 20-22

 

Zijlmans, L.J.M, Embregts, P.J.C.M., Bosman, A.M.T., & Willems, A.P.A.M. (2012). Attributies, emoties en interpersoonlijke stijl van begeleider van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 38(4), 217-231.

 

Bosman, A.M.T. (2012). Positieve ervaringen met het lettertype Dyslexie:. Een placebo effect? Beter Begeleiden Digitaal, Juni 2012.

 

Bosman, A.M.T., Schraven, J.L.M, & van Eekhout, T. (2010). De nieuwe Cito-spellingtoets. JSW, 10 Juni, 6-9.

Gijsel, M.A.R., Karman, S., & Bosman, A.M.T. (2010). Behandeling van dyslexie: Onderzoek laat effecten zien. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 18(2), 26-29.

Zijlmans, L., Embregts, P., Gerits, L., & Derksen, J. (2009). Begeleiders in Beeld: Een onderzoek naar de effectiviteit van een training voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Onderzoek & Praktijk, 7(1), 5-10.

Bosman, A.M.T. (2009). Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op ''Het Kofschip' (niet gepubliceerd).

Eskens, S., & Bosman, A.M.T. (2009). Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML. Down + Up, 86(zomer), 44-47.

Zijlmans, L., & Bosman, A.M.T. (2009). Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs. Down + Up, 86(zomer), 48-49.

Lankhorst, W., Didden, R., & Bosman, A.M.T. (2009). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het ZML-onderwijs. Down + Up, 86(zomer), 50-52.

Bosman, A.M.T., van Huygevoort, M., & Noten, F. (2009). Expliciete spellinginstructie en de rol van de spellingchecker. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 47-55.

Lankhorst, W., Bosman, A.M.T., & Didden, R. (2008). Het effect van twee instructiemethoden op lees en spellingvaardigheden bij kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 34, 181-193.

Bosman, A.M.T., & Schraven, J.L.M. (2008). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 16(1), 26-29.

Sap, M., & Bosman, A.M.T. (2008). De ontwikkeling van het spellingbewustzijn van inheemse en uitheemse woorden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 47, 230-240.

Schraven, J.L.M. & Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen in groep 3. TooNSpeZiaal, december, 21-24.

Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 451-465.

Bosman, A.M.T., & Gijsel, M.A.R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 15(2), 4-7

Bakker, J.T.A., Denessen, E.J.P.G., Bosman, A.M.T., Krijger, E. M., & Bouts, L.A. (2006). Zelfbeeld en sociometrische status van kinderen met specifieke en algemene leerproblemen in regulier en speciaal basisonderwijs.Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 45, 385-405.


Paffen, R., & Bosman, A.M.T. (2005). Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek. 44, 388-397.


Kieboom, P.M., Hasselman, F., Verhoeven, L. T. W., & Bosman, A.M.T. (2005). Leesinterventies verbeteren de leesprestaties en spellinginterventies verbeteren de spellingprestaties bij kinderen met lees- en spellingproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 250-258.

Gijsel, M.A.R., & Bosman, A.M.T. (2005). Lees-CD: Training in het beginnend leesproces. Jeugd in School en Wereld, 89(8), 34-36.

Bosman, A.M.T., & Braams, T. (2005). Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 213-223.


Weekers, A., van Huygevoort, M., Bosman, A.M.T., & Verhoeven, L. (2005). Leren speller met de computer: “Spellingchecker” versus “Visuele feedback”. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44, 28-36.


Bosman, A.M.T. (2004). Spellingvaardigheid en leren spellen. In A. Vyt, M. A. G. van Aken, J. D. Bosch, R. J. van der Gaag, & A. J. J. M. Ruijssenaars (Eds.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 6, 2004-2005 (pp. 155-188). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Bosman, A.M.T. (2004). Leren spellen. Slimme oefeningen en het bevorderen van het spellingbewustzijn. In H. Kuster & H. Wieberdink (Red.), ‘On gestoord voort’ Omgaan met dyslexie in het onderwijs (pp. 55-66). Ede, the Netherlands: Giralis: Partners in onderwijs.

Bakker, J.T.A., Bosman, A.M.T., & Jacobs, M.H.A. (2004). Oordeelsvorming van leerkrachten in het speciaal onderwijs over de remediëringsmogelijkheden van hun leerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 43, 423-432.


Bosman, A.M.T., & Van Orden, G.C. (2003). Het fonologisch coherentiemodel voor lezen en spellen. Pedagogische Studiën, 80, 391-406.


de Jong, R.J., Bosman, A.M.T., & Bakker, J.T.A. (2003). Sport en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een exploratieve studie bij leerlingen in het basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 231-240.

Willemen, M., Bosman, A. M. T., & van Hell, J. G. (2002). Leren stellen en niet vergeten correct te spellen. Het succes van de zelfcorrectietraining. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 10(1), 22-25.


Jansen-Donderwinkel, E.M.B., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Stabiele en instabiele spellingen in een vrije stelopdracht en een dictee. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 515-524.


Schiffelers, I., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Uitspreken-wat-er-staat: een effectieve spellingtraining voor woorden met inconsistente foneem-grafeem relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, 320-331.


Leenders, M.J.M., Bosman, A.M.T., & Voeten, M.J.M. (2001). “Wet ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen’. Differentiële gevolgen voor academische en regionale ziekenhuizen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, 364-373.


Willemen, M., Bosman, A.M.T., & van Hell, J. G. (2000). Beter leren spellen tijdens het stellen. Pedagogische Studiën, 77, 173-182.


Bosman, A.M.T., van Hell, J. G., Harbers, W., & Voorzee, M. (2000). Visueel dictee: Een effectieve spellingmethode voor woorden met ambigue foneem-grafeem relaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 442-451.


Koenen, M., Bosman, A.M.T., & Gompel, M. (2000). Kijk eens hoe ik lees! Het leesgedrag van slechtziende en normaalziende kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 95-106.


Braams, T., & Bosman, A.M.T. (2000). Fonologische vaardigheden, geletterdheid en lees- en spellinginstructie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 199-211.

Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (1999). Visueel dictee: Een effectieve spellingtraining. In L. Verhoeven (Ed.), Preventie en behandeling van leesproblemen (pp. 111-118). Leuven, Belgium: Garant.


van Diepen, M., & Bosman, A.M.T. (1999). Hoe spel jij gespelt? Werkwoordspelling door leerlingen van de basisschool en de middelbare school. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 176-186.


Vogels, V.A.F., Roerink, I.J., de Graaff, S.E.H., & Bosman, A.M.T. (1999). Populaire kinderen hebben een betere werkhouding dan verworpen kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 38, 234-245.


Bosman, A.M.T., Schep-Ottevanger, K. & van Bon, W.H.J., (1997).
Heeft stellen nadelige gevolgen voor spellen? Dat hoevt niet! Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, 303-312.


Bosman, A.M.T., & de Groot, A.M.B. (1994). Waarom spellen moeilijker is dan lezen: Over de asymmetrische relatie tussen lezen en spellen. Spektator, 23, 302-311.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1993). Aanvankelijk spellen: de dominantie van de verklankende spelwijze en de geringe effectiviteit van lezen als spelling-instructie methode. Pedagogische Studiën, 70, 28-45.


Bosman, A.M.T., & de Groot, A.M.B. (1991). De ontwikkeling van woordbeelden bij beginnende lezers en spellers. Pedagogische Studiën, 68, 199-215.

Willemen, M., Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2002). Leren stellen en niet vergeten correct te spellen. Het succes van de zelfcorrectietraining. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 10(1), 22-25.

van Hell, J.G., & Bosman, A.M.T. (2002). Stellen en spellen. Recente bevindingen van een geïntegreerde aanpak. Taal Leren Primair, 6 (januari), 12-13.


Leenders, M.J.M., & Bosman, A.M.T. (2001). De eerste gevolgen van de opheffing van de ziekenhuisschool. Kind en Ziekenhuis, 24, 53-55.


Braams, T., & Bosman, A.M.T. (2000). Goed onderwijs doet ertoe. De beloning van een preventieve en vroeg interveniërende aanpak is groot. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 8(3), 6-12.


Bosman, A.M.T. (2000). Lezen en spellen volgens het fonologisch coherentiemodel. In H. Kuster & H. Wieberdink (Red.), ‘On gestoord voort’. Over omgaan met dyslexie in het onderwijs (pp. 34-47). Ede, the Netherlands: Stichting Schoolbegeleidingsdienst De Zuid-Vallei.


Bosman, A.M.T., & van Hell, J.G. (2001). Bastaardwoorden en de spellingmethode ‘Uitspreken-wat-er-staat’. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 9, 8-13.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1997). Waarom spellen moeilijker is dan lezen. Didaktiek & School, 4, 28-29.


Bosman, A.M.T., & van Leerdam, M. (1997). Het verschil tussen spelfauten en skelfouten. Didaktiek & School, 3, 24-25.


van Leerdam, M., & Bosman, A.M.T. (1997). Ook ervaren lezers blijven een beetje hardop lezen. Didaktiek & School, 1/2, 49-51.


Bosman, A.M.T. (1988). Meer lezen dan er staat: oorzaken van zwak begrijpend lezen. Didaktief, 10, 14-15.


Bosman, A.M.T. (1987). Voor elk wat wils. Tweede workshop Computers in de Psychologie. De Psycholoog, 22, 30-31.


Sanders, M.P.M., & Bosman, A.M.T. (1986). Mens-computer-interactie. De Psycholoog, 21, 20-23.


Bosman, A.M.T. (1985). Benutte en onbenutte mogelijkheden: NIP-conferentie over psychologie en informatica. De Psycholoog, 20, 368-371.


Bosman, A.M.T., & Sanders, M.P.M. (1985). Pijnbehandeling bij kankerpatiënten. De Psycholoog, 20, 591-592.


Bosman, A.M.T., & Sanders, M.P.M. (1985). Persoonlijkheidsverandering bij patiënten met ernstig hersenletsel. De Psycholoog, 20, 583-585.