In de cursussen die ik verzorg probeer ik theoretische uitgangspunten te koppelen aan vragen uit de praktijk. Ik streef ernaar studenten bewust te maken van de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan elke theorie waarmee zij de werkelijkheid benaderen. De pedagogische praktijk is immers gebaseerd op psychologische theorieën. Omdat studenten pedagogiek in de klinische praktijk geconfronteerd worden met de meest uiteenlopende situaties, is het belangrijk om hen te leren zich voortdurend af te vragen vanuit welk denkkader de vraag komt en met welk theoretisch kader zij denken dat deze vraag benaderd moet worden.

 
     
     
 

In alle jaren van de opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde ben ik verantwoordelijk voor een cursus of begeleid ik studenten bij een vak of vaardigheid. In het eerste bachelorjaar ben ik verantwoordelijk voor het ‘practicum academische vaardigheden’. Het doel is om studenten vaardigheden te leren die horen bij een academische opleiding (o.a., leren schrijven, presenteren en onderzoek doen). In het tweede bachelorjaar verzorg ik het hoorcollege ‘ontwikkelingspsychologie’ voor pedagogen en onderwijskundigen.

 
     
     
 

In het derde bachelorjaar ben ik verantwoordelijk voor het ‘onderzoekseminar’, een onderdeel van de opleiding waarin studenten onder begeleiding van een docent een empirisch onderzoek uitvoeren, waarover ze hun bachelorscriptie schrijven. In de klinische masteropleiding tot orthopedagoog ben ik jaarlijks verantwoordelijk voor de begeleiding van ongeveer zes ‘scripties’ en in de research master van het Behavioural Science Institute verzorg ik mede de cursus ‘basic principles in education’.