lidmaatschap
     
 

In 1987 ben ik afgestudeerd in de psychologische functieleer met als bijvakken mathematische psychologie en orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit (thans Radboud Universiteit) in Nijmegen.

In 1994 ben ik bij prof. dr. Annette de Groot en prof. dr. Jan Elshout gepromoveerd op een proefschrift over beginnend lezen en spellen aan de Universiteit van Amsterdam.

Het jaar 1995 heb ik doorgebracht als post-doc onderzoeker in Tempe, Arizona (VS) bij wijlen prof. dr. Guy Van Orden.

In januari 1996 keerde ik terug naar de Radboud Universiteit en werd aangesteld als wetenschappelijk medewerker bij de sectie Orthopedagogiek van Leren en Ontwikkeling en in 2003 werd ik lid van het Behavioural Science Institute.

In oktober 2007 werd ik benoemd tot hoogleraar op de leerstoel 'Dynamiek van leren en ontwikkeling' en op 26 september 2008 heb ik mijn oratie gehouden. Ik wens u veel plezier bij het lezen ervan.

Naar aanleiding van mijn oratie werd ik geïnterviewd door twee journalisten van het blad Montessori Mededelingen. Een verslag van dit interview kunt u hier lezen.

Sinds 1 april 2011 ben ik de directeur van het onderwijs-instituut pedagogische wetenschappen en onderwijskunde van de Radboud Universiteit en verantwoordelijk voor het geboden onderwijs. In deze powerpoint kunt u iets vinden over het onderwijs dat wij bieden.

 

Mijn maandelijkse ORTHOBLOG in het wetenschappelijke tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk kunt hier vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Lidmaatschappen
 

 

 
 

Op 9 februari 2017 kopte het AD dat dyslexie veroorzaakt wordt door slecht onderwijs. Ik had liever de kop gezien: Goed onderwijs voorkomt dat leerlingen lees-, spelling- of rekenproblemen krijgen. Voor dit laatste bestaat afdoende bewijs.

In de lijst hieronder staan artikelen en documenten van onderzoek waarop ik deze conclusie baseer. Waar mogelijk is een pdf geüpload. Mocht dit in strijd zijn met het copyright dan hoor ik dat graag en zal ik deze verwijderen.


Scroll deze pagina alstublieft helemaal door, want er staat nog meer interessants.

 

Goed onderwijs voorkomt leerproblemen

 

Onderzoek Bosman e.a.

Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46, 451-465.

 

Schraven, J.L.M. & Bosman, A.M.T. (2007). Zo leer je kinderen lezen en spellen in groep 3. TooNSpeZiaal, december, 21-24.

 

Bosman, A.M.T., & Gijsel, M.A.R. (2007). Leeskilometers maken helpt! Ook bij leerlingen met een relatief zwak geheugen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 15(2), 4-7.

 

Bosman, A.M.T., & Schraven, J.L.M. (2008). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 16(1), 26-29.

 

Lankhorst, W., Bosman, A.M.T., & Didden, R. (2008). Het effect van twee instructiemethoden op lees en spellingvaardigheden bij kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 34, 181-193.

 

Lankhorst, W., Didden, R., & Bosman, A.M.T. (2009). Zo leer je kinderen lezen en spellen in het ZML-onderwijs. Down + Up, 86(zomer), 50-52.

 

Bosman, A.M.T. (2009). Gerichte instructie in lezen en spellen voorkomt lees- en spellingproblemen bij (vrijwel) alle leerlingen op ''Het Kofschip' Ongepubliceerd manuscript.

 

Bosman, A.M.T. & Schraven, J.L.M. (2011). AVI-lezen op niveau na invoering ZLKLS. Ongepubliceerd manuscript.

 

Leeuw, L. van der, & Bosman, A.M.T. (2011). Zo leer je kinderen rekenen. Verslag van een praktijkonderzoek. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50, 32-41.  (pdf geplaatst met uitzonderlijke toestemming van Garant-Uitgevers)

 

Bosman, A.M.T. (2015). Zo leer je alle kinderen rekenen. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54, 413-424. (pdf geplaatst met uitzonderlijke toestemming van Garant-Uitgevers)

 

Voor nog meer bewijs van de effecten van een goede methodiek zie ''Zo leer je je kinderen lezen en spellen".


Voor informatie over het leren van de basisrekenvaardigheden zie "Zo leer je kinderen rekenen"

 

Onderzoek van anderen

Schraven, J.L.M. (2000). Gerichte instructie geeft betere resultaten bij lezen èn spellen. Zorg Primair, 1, 1-6.

 

Inspectie van het Onderwijs (2006). Iedereen kan leren lezen. Den Haag; OC&W.

 

Vernooy, K. (2006). Het LISBO- en VLOT-PROJECT: leerkrachtgestuurde leesinterventieprojecten voor het speciaal basisonderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, 162-169.

 

Vernooy, K. (2007). De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen. Praktijkgids voor de basisschool, februari 2007,  85-99.

 

Kappen, A., & Vernooy, K. (2016). De leereffecten van het Enschedese lees-en rekenverbeterplan. Basisschool Management, 3, 4-10.

Hattie, J. (2008/2013). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. London, UK: Taylor & Francis.

Kees Vernooy over Hatties boek 'Leren zichtbaar maken'.

 

Interviews over onderwijs en stoornissen

 

Ros, B. (2008). Bosman: Oefenen in de klas, zonder toeters of bellen. Didaktief, jan-feb, 4-7.

 

Westerloo, A. van (2015). Bosman: Je gaat leerlingen toch niet op hun tempo afrekenen? Balans, 8, 48-51.

 

Westerloo, A. van (2015). Hasselman: Dyslexie: geen stoornis maar variatie op ’t normale’. Balans, 7, 24-27.

 

Kuenen, B. (2015). Hasselman: Dyslexie komt minder voor dan je denkt. SchoolJournaal, 34-35.

 

Levering, B. (2015). Bosman: Alles wat wij doen is normatief. Pedagogiek in Praktijk, september, 6-11.

 

Brands, H. (2015). Hasselman: Dyslexie-onderzoek moet stuk exacter. Volkskrant, 27 mei.

 

Starremans, S. (2016). Bosman: Stoornissen bestaan niet. Balans, 4, 44-47.

 

Dyslexie: Een debat

 

Elliott, J.G., & Grigorenko, E.L. (2014). The dyslexia debate. A summary. Durham University, School of Education.

 

Elliott, J.G., & Grigorenko, E.L. (2014). The dyslexia debate. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

 

Elliott, J. G., & Gibbs, S. (2008). Does dyslexia exist? Journal of Philosophy of Education, 42, 475-491. Doi:10.1111/j.1467-9752.2008.00653.x

 

 

 

Cito: Een discussie

Ons nationale toetsbureau Cito neemt de laatste jaren een aantal vreemde beslissingen. Ik zal hier mijn gedachten erover toelichten.

 

Spelling toetsen en spellingtoetsen.

In een interview (januari 2013) met Lidy Peters, redactielid van Beter Begeleiden Magazine vertel ik over mijn bezwaren tegen de Cito-Spellingtoets. U kunt de file hier downloaden.

 

Ook in het tijdschrift Basisschoolmanagement (2013, jaargang 27, nr 1) hebben José Schraven en ik ons bezwaar tegen de Cito-spellingtoets nog maar weer eens beschreven; dit artikel is hier verkrijgbaar.

 

En onlangs verscheen ook in het Tijdschrift voor Remedial Teaching ons artikel over de problemen met de Cito-spellingtoets.

Sinds de publicatie van ons artikel over de problemen met de Cito-spellingtoetsen als vervanging van de SVS is er een discussie ontstaan met het Cito. Wij laten zien dat het toetsen van spellingkennis met een meerkeuzetoets geen goed beeld geeft van wat een leerling wel en wat een leerling niet weet. Bij monde van het Cito, reageerde Anja de Wijs reageerde hierop, waarna wij weer in de vorm van artikel 1 en artikel 2 een reactie gaven op deze kritiek.

Inmiddels betoogt de methodoloog Ben Schraven dat de kritiek van het Cito op ons onderzoek onterecht is en dat de Cotan zwaar tekort schiet in haar rol als bewaker van de betrouwbaarheid en validiteit van toetsen.

Enige tijd geleden stuurde de Wilhelminaschool in Doetinchem ons de cijfers over hun vergelijking tussen de meerkeuzetoets en een dictee van spelling M7. Ook nu zien we dat deze toets de leerkracht op geen enkele wijze inzicht geeft in wat de leerlingen wel en niet kunnen spellen.

De heer de Vogel, intern begeleider op een school in Bergschenhoek stuurde ons zijn reactie op de Nieuwe Cito-spellingtoets. Het is een dringend verzoek aan het Cito om de toets met meerkeuzeopgaven te vervangen door een gewoon dictee.

Wij zijn daarom heel blij dat het Cito besloten heeft om spelling nu weer te testen met hulp van woorddictees.